Devalüasyon Kavramı Nedir?

Bir ülkede yaşayan insanlar tarafından kullanılan ulusal para biriminin, dış satın alma gücünün düşürülmesini ifade eden ekonomi kavramına Devalüasyon Kavramı denir. Devalüasyon kavramı, ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan bir işlemdir. Devalüasyon kavramı, sabit döviz kuru sistemini uygulayan ülkelerde yapılan bir işlemdir.

Devalüasyon Kavramı İşleminin Temel Amacı Nedir?

Devalüasyon kavramı işleminin temel amacı, sabit döviz kuru sistemini uygulayan ülkelerde meydana gelen ödemeler dengesindeki açığı kapatmaktır.

Devalüasyon Kavramı İşleminin Yararları Nelerdir?

Devalüasyon kavramı işleminin yararları, kendi içerisinde 5 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)İthalatın Pahalılaşması

2)İthalat Miktarının Azalması

3)İhracat Miktarının Artması

4)Dış Piyasalarda Rekabet Gücünün Artması

5)Ülke Ekonomisindeki Cari Açık Miktarının Azalması

1)İthalatın Pahalılaşması

Devalüasyon kavramı söz konusu olduğu zaman ulusal para biriminin, dış satın alma gücü düştüğü için ithal edilecek olan mal ve hizmetlerin fiyatları pahalılaşır. İthal edilecek olan mal ve hizmetlerin fiyatlarının pahalılaşması, Devalüasyon kavramı işleminin yararları arasında yer alır.

2)İthalat Miktarının Azalması

Devalüasyon kavramı söz konusu olduğu zaman ulusal para biriminin, dış satın alma gücü düştüğü için ithal edilecek olan mal ve hizmetlerin fiyatları artar. İthal edilecek olan mal ve hizmetlerin fiyatlarının artması, ithalat miktarının azalmasına neden olur. Ülkenin yapmış olduğu ithalat miktarının azalması,  Devalüasyon kavramı işleminin yararları arasında yer alır.  

3)İhracat Miktarının Artması  

İhraç edilen mal ve hizmetlerin birim fiyatlarının, diğer ülkelerin birim fiyatlarından daha ucuz olduğu için, ülkenin yapmış olduğu ihracat miktarı artar. Ülkenin yapmış olduğu ihracat miktarının artması, Devalüasyon kavramı işleminin yararları arasında yer alır.  

4)Dış Piyasalarda Rekabet Gücünün Artması

Devalüasyon kavramı söz konusu olduğu zaman, ülkedeki ihracat miktarı artar. Ülkedeki ihracat miktarının artması, dış piyasalarda rekabet gücünün artmasına neden olur. Dış piyasalarda rekabet gücünün artması, Devalüasyon kavramı işleminin yararları arasında yer alır.

5)Ülke Ekonomisindeki Cari Açık Miktarının Azalması 

Devalüasyon kavramı söz konusu olduğu zaman ülkede, ithal mal ve hizmetlere olan bağımlılık miktarı azalır. İthal mal ve hizmetlere olan bağımlılık miktarının azalması, porno ülke ekonomisindeki cari açık miktarının azalmasına neden olur. Ülke ekonomisindeki cari açık miktarının azalması, Devalüasyon kavramı işleminin yararları arasında yer alır.     

Devalüasyon Kavramı İşleminin Zararları Nelerdir?

Devalüasyon kavramı işleminin zararları, kendi içerisinde 4 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Ülkedeki Enflasyon Oranının Artması

2)Ülkedeki Faiz Oranlarının Artması  

3)Ülke Ekonomisinin Resesyona Girmesi

4)Ülke Ekonomisinde Bütçe Açığı Miktarının Artması

1)Ülkedeki Enflasyon Oranının Artması

Devalüasyon kavramı söz konusu olduğu zaman, ülkedeki ihracat miktarı artar. Ülkedeki ihracat miktarının artması, söz konusu ülke tarafından yapılan ithalat miktarının azalmasına neden olur. Söz konusu ülke tarafından yapılan ithalat miktarının azalması, temel ihtiyaçların fiyatlarının artmasına neden olur. Temel ihtiyaçların fiyatlarının artması, ülkedeki enflasyon oranının artmasına neden olur. Ülkedeki enflasyon oranının artması, Devalüasyon kavramı işleminin zararları arasında yer alır.    

2)Ülkedeki Faiz Oranlarının Artması  

Devalüasyon kavramı söz konusu olduğu zaman, ülkedeki enflasyon oranının artar. Artan enflasyon oranını azaltmak amacı ile bazı müdahalelerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan müdahaleler, ülkedeki faiz oranlarının artmasına neden olur. Ülkedeki faiz oranlarının artması, Devalüasyon kavramı işleminin zararları arasında yer alır.     

3)Ülke Ekonomisinin Resesyona Girmesi

Devalüasyon kavramı söz konusu olduğu zaman, ülkedeki faiz oranları artar. Ülkedeki faiz oranlarının artması, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasına ve ülke ekonomisinin Resesyona girmesine neden olur. Ülke ekonomisinin Resesyona girmesi, Devalüasyon kavramı işleminin zararları arasında yer alır.      

4)Ülke Ekonomisinde Bütçe Açığı Miktarının Artması

Devalüasyon kavramı söz konusu olduğu zaman, döviz kurlarında artışlar meydana gelir. Döviz kurlarında artışların meydana gelmesi, ülkenin dış borç maliyetlerinin artmasına neden olur. Ülkenin dış borç maliyetlerinin artması, ülke ekonomisinde bütçe açığı miktarının artmasına neden olur. Ülke ekonomisinde bütçe açığı miktarının artması,  Devalüasyon kavramı işleminin zararları arasında yer alır.        

Bir Ülkede Devalüasyon Olursa Ne olur?

Bir ülkede Devalüasyon kavramı meydana gelirse, söz konusu ülkenin ekonomisi yavaşlar ve söz konusu ülkenin ekonomisinde Resesyon meydana gelir. Bir ülkede Devalüasyon kavramı meydana gelirse, söz konusu ülkenin ulusal para biriminin, dış satın alma gücü düşer. Ülkenin ulusal para biriminin, dış satın alma gücünün düşmesi, reel döviz kurunu, Nominal döviz kurunu ve çapraz döviz kurunu olumsuz yönde etkiler. Bir ülkede Devalüasyon kavramının meydana gelmesi, J Eğrisi ile ifade edilir. Devalüasyon kavramı işlemi, etkisini hemen göstermeyen bir işlemdir. Bir ülkede Devalüasyon kavramı meydana gelirse, söz konusu ülkede net ihracat açığı yavaş bir şekilde azalır.