Sektörel Analiz İle Firmaları Tanımak

Ekonominin üretim alanlarındaki şirketlerin örgütlenmesi, yaptıkları işlere göre anlamlandırılıyorlar. İstihdam alanlarının dağılımı, kalkınmışlık düzeyi göz önünde bulunarak, tüketicilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre çeşitli alanlara ayrılmışlardır. İş gücünün sektörel dağılımı ülkenin kalkınmışlık düzeyi ile doğru orantılı olduğu belirtiliyor. Ekonomik verilerin daha iyi değerlendirilebilmesi için bölgelere göre, üretime göre, sosyal ve demografik yapısına göre alt bölümlere ayrıldığı söyleniyor.

Yatırımcının içinde bulunduğu bu kesimlerde, yatırım yapması için sektörü iyi tanıması, ekonomide oluşabilecek risklere karşı öngörülü olması gerektiği belirtiliyor. Bütün bölümlerde, kendi içinde alt gruplara ayrılırlar. Her grupta üretilen ürün ve hizmetlerin farklılık göstermesi ile birlikte, ekonomideki dalgalanmalara göre, farklı şekillerde etkilendikleri söyleniyor.

Sektör Analizi

Tüketicinin talep ve istekleri, devletin ekonomik politikaları, sektörün gelecekteki oluşumları değerlendirerek, gelecekte kârlı işlere girmek amaçlanmaktadır. Sektörün kar elde etmesi için diğer sektörler ile karşılaştırılarak analiz yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bununla beraber içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmaları inceleyerek, bu doğrultuda hareket etmesi gerektiği söylenmektedir.

Ekonomik refah iyi ise sektörde yükselme kötü ise düşüş olacağı gözlemlenmek ile beraber, bazı sektörlerin düşmesi de, diğer sektörlerin düşmesi ya da yükselmesine sebebiyet vermektedir. Yurt içi ve yurt dışındaki pazarlar belirlenerek, sektör bazında incelemeler yapılması ve bunlardan faydalanılması gerektiği amaçlanıyor. Sektör incelemesi teknoloji, ürünlerin yaşam süresi, arz talep dengesi, rekabet şartları, sanayi, politik koşullar gibi faktörler göz önüne alınarak, karşılaştırılıyor. Hangi alana yöneleceği kararlaştırılıyor.

Firmaları Tanımak

Ekonomik bulguların toplanması ile işletmelere yönelik bilgi ve belgeleri rapor haline getirmek hedeflenmektedir. Bu raporlar ile işletmeleri tanımak olanağı sağlanıyor. Bu sayede, sektörlerin bünyesinde barındırdığı firmaları daha yakından tanımak, bu alanda oluşabilecek hata ve riskleri tespit etmek, buna göre hareket etmesi amaçlanıyor. Üretim merkezlerinden, farklı bir yapıya sahip olan bu işletmeler, genel itibari ile üretimin dağılımını yapmaktadır.

Bundan farklı olarak işletmeler, daha geniş, daha kapsamlı bir yapıya sahiptirler. İşletmeler daha çok ürünün üretildiği yer olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünlerin pazara sunulması, piyasalara akması işlemlerini şirketler yapmaktadır bu şirketlerin asıl maksadı, kâr elde etmek olduğu belirtilmektedir. Gerçek ya da tüzel kişiler olarak nitelendirildiği söylenmektedir.