Sanayiciler Açısından Sektörel Durum

Dünyamız kendi kendine yetebilen ve kendini organize edebilen insansız akıllı(smart) fabrikaların yükseliş zamanına girmiş durumda. Endüstri 4.0, endüstriyel veya konu itibariyle sektörel anlamda üretim ve imal etme yaklaşımını bütün dünyada kökünden değiştirecek bir evrenin başlaması manasına geliyor. Söz konusu değişimi ateşleyen ve tetikleyen en önemli sebep dijital teknolojiler şeklinde karşımıza çıkıyor. Dijital teknolojiler sonrasında kendini yönetebilen akıllı robotlar, (Big Data) Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, 3D baskı, bulut teknoloji gibi gelişmeler, Endüstri 4.0 kavramının ortaya çıkmasının en mühim etmenleri şeklinde düşünülebilir.

Kendi kendine organize olabilen ve kendine yetmesi planlanan yapay ve dijital zekaya sahip üretim tesislerinde, big datanın doğru analiz edilmesiyle ortaya çıkarılan sistemler sayesinde, nesnelerin insanlarla ve diğer nesnelerle iletişime geçmesi Endstri 4.0 çalışma prensibinin esas mantığını oluşturuyor. Bu iletişim sayesinde ortaya çıkan mekanizma, belli bir merkezi olmayan kararların alınması problemini ortadan kaldırıyor ve bu sayede verimlilik artıyor.

Fabrikalarda veya üretim tesislerinde üretim süreçlerinde elde edilen bilgi veya veri, bu veri veya bilginin hızlı bir şekilde kaydedilmesi, işlenmesi ve analiz yapılmasını gerektiriyor. Büyük veri ya da literatür anlamıyla big data, üretim, hizmet ve sanayi tesislerinde süreçleri optimize etme yani en iyi durum için iyileştirme, kaynakları en verimli şekilde verimli kullanma, kaliteyi muhafaza etme ve standardı yükseltmek amacıyla kullanılacaktır.

Önemli Sektör Oyuncuları

İhracattaki % 77’lik dilimi ile ülke ekonomimizin taşıyıcı sektörü durumunda olan endüstriyel üretim sektörü, Pasta dilimindeki bu açı Türkiye’de ekonomiyi taşıyan sektörün önemine işaret etmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 2018 Mayıs raporlarında belirtilen sayılara göre mevcut durumda Türkiye’de elektrik sisteminden sanayi kategorisiyle elektrik kullanan 57.691 kuruluştan oluşuyor. 2017 Mayıs ayında endüstriyel üretim kuruluşu sayısı 52.631 idi.

Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşu

İSO yani İstanbul Sanayi Odası tarafından 1970 senesinden bu yana düzenli olarak hazırlanan Türkiye’nin en mühim sanayici isimlerinin sıralandığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinin 2016 sonuçları, Temmuz 2017’de yayımlandı. Buna göre İSO 500 sanayi kuruluşları 2016 yılında Türkiye ihracatının yüzde 38,7’sini gerçekleştirdi.