Emlak Piyasasında Kriz Yönetimi

Özellikle 2007 yılından sonra Türkiye’de hızla yükselen ve oldukça karlı bir kazanç kapısı haline gelen emlak piyasası, 2016 yılının ortalarından itibaren önce yavaş bir ivmeyle düşüşe geçmiş, daha sonra 2017 yılının ortalarında faizlerin yükselmesiyle ivmesini arttırarak büyük bir düşüş yaşamıştır.

Kriz

Dış ticaret açığının büyümesi, üretim ekonomisi yerine tüketim ekonomisinin seçilmesi ve doğru yönetilmeyen dış politikalarımız yüzünden ülkede ciddi dar boğaz yaşanması kriz ekonomisini doğurmuş ve süreç ülkenin büyüme için seçtiği yapılaşma sektörüne ağır bir darbe indirmiştir.

Emlak’ta Gelecek

Merkez bankasının faizleri yükseltmesi, yönetim zafiyetleri, dış ticaret açığının artması ve üretim mekanizmalarının devreye sokulamaması sebebiyle; piyasa aktörlerinin ve yatırımcılarının kısa vadede rahat bir nefes almaları hiç kolay görünmüyor. Ülkede bu sektörden varlığını sürdüren hem firmaların hem de insanların sayısının fazla olması ilerde ülkede patlayacak başka bir krizinde habercisi gibi görünüyor!

Yakın zamanda dış yatırımcının ilgisini çekmek, ülkeye döviz girdisi sağlamak amacıyla politikacıların birtakım ülkelere acil çıkarmalar yaptığını görülmüştür. Fakat şüphesiz fed kararlarının piyasada yaptığı etki, ülkenin ekonomik durumu ve Amerika ile yaşanan kriz, dış yatırımcının ülkemize olan ilgisini azaltmasına, var olan yatırımcının da kaçmasına sebep olmuş görünmektedir.

Maliye ve hazine bakanının sıkı tasarruf politikaları uygulayacağız açıklamalarının altını dolduramamış olması ve mali disiplinden tavizler verilmesi çözülmekte olan başka bir sorun gibi durmaktadır! Açıklanan enflasyon oranlarının yüksek olması ve yıllık planlamalarda ki kafa karışıklığı elbette başka soru işaretleri doğurmuştur. Şüphesiz tüm bunlar ülkede bir söylem karmaşasına sebep olmakta ve tüketicinin de temkinli davranmasına sebep olmaktadır. Üstüne yüksek faizler 1 evin parasını 2 evle ödetmeye başlayınca emlak piyasasında satışlar neredeyse durmuştur.

Yakın zamanda faizlerin düşürülememesi, tüketicinin alım gücünün artırılamaması hem ülkede hem de emlakta sıkıntının habercisi gibi görünüyor! Ülkemizde emlak sektöründe hizmet eden insan gücünün ve firma sayısının da az olmayan sayısı işsizlik ve kepenk kapatmayla sonuç verirse olabilecek ihtimallerinde sayısının artması anlamına gelir! Yakın zamanda sıcak döviz akışı ve faizlerin düşürülmesi, uzun vadede ise üretimin artırılması gerekli çözümler gibi görünmektedir.